Spisak banaka koje imaju svoju ispostavu ili filijalu u Sokobanji sa adresama i brojem telefona

Naziv Banke Adresa Broj Telefona
"Komercijalna" Alekse Markišića 11 018/830-468
"OTP" Alekse Markišića 6 018/830-064
"Alpha Bank" Svetog Save bb 018/833-305
"Poštanska Štedionica" Alekse Markišića bb 018/830-674