Spisak svih menjačnica u Sokobanji sa adresama i brojem telefona

Naziv Menjačnice Adresa Broj Telefona
"Kruna" Trg Oslobođenja bb 018/830-517
"13" 27.marta bb 018/833-963
"DM" Svetog Save bb 018/830-322
"Uzor" A.Markišića 2 018/830-300
"Neca-prom" Radeta Živkovića bb 018/834-071